Leave Your Message
slaýd2
01 02 03 04 05 06

Eko-daşky gurşawy dolandyryş toplumlaýyn hyzmat üpjün edijiler

Içimlik suwda, senagat hapa suwlarynda, şäher gaty galyndylarynda we organiki galyndylarda we ş.m. öňdebaryjy arassalaýyş enjamlary bilen üpjün etmek arkaly hapa suwlary we gaty galyndylary arassalamak pudagyna ýolbaşçylyk etdik.
Dünýäni has arassa, has ygtybarly we sagdyn kömek edýän müşderilere durmuşda möhüm bolan adamlary we çeşmeleri goramak bilen üstünlik gazanmagy maksat edinýäris.
Indi öwreniň
2016
TERJIME EDILDI
100 +
Bar bolan IŞLER
70 % +
Ylmy-barlag dizaýnçylary
12
Işewürlik çäkleri
200 +
TASLAMA Gurluşygy
90 +
Patent

BIZNES BIZI

Hapa suwlary we gaty galyndylary arassalamak çözgütlerini ösdürmek arkaly daşky gurşawy goramaga üns beriň.

Meseleleriňizi çözýän önümlerimiz

REaşyl daşky gurşawyň konsepsiýasyna boýun bolmak

Goramak we durnukly ösüş

TABYK WE DURMUŞ ÜÇIN GÖRNÜŞ, BIRINJI Dörediň we ýeňiň

Müşderiniň üstünlikleri

Iň uly kynçylyklaryny çözmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk

Habarlarymyz we üstünliklerimiz

Biz hakda has giňişleýin öwrenmek üçin hoş geldiňiz